I.  UVOD Na temelju Ugovora  o izbjegavanju  dvostrukog  oporezivanja koji su u primjeni  u Republici  Hrvatskoj (popis objavljen na službenim  stranicama PU) zaprimamo  porezne obavijesti od nadležnih  tijela drugih država, bilo na naš zahtjev, bilo spontano (bez prethodnog  traženja) ili automatski (automatskom razmjenom podataka). Isto tako smo u mogućnosti zatražiti obavijesti na temelju postojećih ugovora. Ulaskom  Republike   Hrvatske  u  Europsku  Uniju  javlja  se  još jedna  pravna  osnova  za  razmjenu obavijesti.  Radi se o Direktivama  Europske  Unije  o administrativnoj suradnji  između država članica Europske  unije  na području poreza.  Odnosne  Direktive implementirane su u hrvatski  pravni sustav putem  odredaba  koje  sačinjavaju posebne  glave  VIII.  i IX.  u Općem  poreznom  zakonu  (Narodne novine br. 147/08., 18/11.,78/12., 136/12., 73/13.). Bez  obzira  na  pravnu  osnovu  putem  koje  zaprimimo obavijest   o  ostvarenom   primitku  hrvatskih rezidenata u inozemstvu,  postupak utvrđivanja porezne obveze u tuzemstvu odvija se na isti način. Obavijest o ostvarenom  primitku  poreznog  obveznika  u inozemstvu, koju Porezna  uprava  Republike Hrvatske  zaprima  iz inozemstva  najčešće  obuhvaća  dohodak  od nesamostalnog rada iz čl.15. ugovora o izbjegavanju  dvostrukog oporezivanja sastavljenog po uzoru na OECD-ov Model ugovora  o izbjegavanju  dvostrukog  oporezivanja i dohodak  ...