Ovom se uputom detaljnije pojašnjava postupanje s poštanskim pošiljkama koje pristižu ili se otpremaju u poštanskom prometu u okviru redovnog ili pojednostavljenog carinskog postupka u skladu u aktima Svjetske poštanske unije. Uputa definira postupke u kojima se  Hrvatska Pošta d.d. smatra deklarantom i po potrebi carinskim dužnikom. Ako postupak s poštanskim pošiljkama nije drugačije definiran u ovoj uputi, carinski se postupci provode prema uputama kojima su uređeni uvozni i izvozni postupci. 1. PRAVNA OSNOVA Pravna osnova se temelji na sljedećim propisima: - Uredbi Vijeća EEZ-a br. 2913/92 kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice (SL L 302, 19.10.1992. - u daljnjem tekstu Carinski zakonik ili CZZ) i sve njene izmjene i dopune, - Uredbi Komisije EEZ-a br. 2454/93 kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća EEZ-a br. 2913/92 kojom se donosi Carinski kodeks Zajednice (SL L 253, 11.10.1993. - u daljnjem tekstu Uredba za provedbu Carinskog zakonika ili UPCZZ) i sve njene izmjene i dopune, - Zakonu o provedbi carinskih propisa Europske unije („Narodne novine“, br. 54/2013) - Uredba Vijeća Europske unije br. 1186/2009 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Europskoj uniji ...