Uputa 87/13

 

1. OPĆE ODREDBE Ovom Uputom propisuje se način podnošenja carinskih deklaracija kod završavanja postupaka vanjske proizvodnje. Propisi kojima se regulira primjena ovih postupaka su: 1. Uredbe Vijeća EEZ-a br. 2913/92, kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice (Sl. list 302, 19.10.1992. - u daljnjem tekstu Carinski zakonik ili CZZ) i sve njene izmjene i dopune, 2. Uredbe Komisije EEZ-a br. 2454/93, kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća EEZ-a br. 2913/92, (Sl. list 253, 11.10.1993. - u daljnjem tekstu Uredba za provedbu Carinskog zakonika - UPCZZ) i sve njene izmjene i dopune, 3. Pravilnik o popunjavanju JCD (Narodne novine br. 77/13).

 

2. PRAVILA OBRAČUNA CARINSKOG DUGA Kada postupak vanjske proizvodnje završava puštanjem robe u slobodni promet na području Zajednice, potrebno je obračunati propisana uvozna davanja. Uvozna davanja se obračunavaju sukladno članku 151. CZZ na način da se od iznosa uvozne carine obračunane za dobivene proizvode koji se puštaju u slobodni promet odbije iznos uvozne carine koja bi se obračunavala na isti dan za privremeno izvezenu robu ako bi se ...