Uputa o postupanjima u vezi s upisom u registar trošarinskih obveznika, Uputa br. 18/14       1. UVODNE ODREDBE 1.1. OPĆENITO Ovom Uputom se u svrhu zakonitog i jedinstvenog postupanja te otklanjanja pojavnosti unosa i postojanja netočnih podataka u registru trošarinskih obveznika uređuje postupanje carinskih ureda u vezi s upisom u registar trošarinskih obveznika.       Postupanja u vezi s upisom u registar trošarinskih obveznika uređena su člankom: - 44. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) i - 48. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14. i 70/14.), - 4. stavkom 1. i 12. stavkom 3. Pravilnika o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (Narodne novine br. 144/14.).       Registar trošarinskih obveznika vodi se u elektroničkom obliku, kao aplikacija (registar) u okviru Informacijskog sustava Carinske uprave (CICSX). Općenito, sukladno trošarinskim propisima preduvjet trošarinskog poslovanja je: - upis u registar trošarinskih obveznika (odnosno prijava djelatnosti i registracija trošarinskog obveznika), te  - ishođenje odgovarajućeg trošarinsko-pravnog statusa (odnosno ishođenje odobrenja ...