Uputa br. 13/14

 

1. UVODNE ODREDBE Postupak prodaje robe oduzete ili ustupljene u postupcima koje vodi Ministarstvo financija, Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska uprava), pa tako i trošarinskih proizvoda (alkohola i alkoholnih pića te duhanskih prerađevina), provodi se, ovisno o pravnom statusu robe i mjerodavnosti primjene odgovarajućih propisa u prethodnom postupku u kojemu je roba oduzeta ili ustupljena, sukladno odredbama: - Pravilnika o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom (Narodne novine br. 78/13.), - Pravilnika o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske (Narodne novine br. 38/2014.), - članaka 112. do 120., 124. i 125. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13.,129/13.,11/14. i 70/14.). Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom primjenjuje se na oduzetu i ustupljenu stranu robu (roba Zajednice), odnosno na robu oduzetu i ustupljenu u postupcima koje Carinska uprava vodi iz nadležnosti primjene carinskih propisa Europske unije i s njima povezanih propisa Republike Hrvatske. U ovom slučaju ukupna cijena koju kupac plaća ne uključuje trošarinu samo ako tijela nadležna za postupanje s oduzetim i ustupljenim predmetima ...