1. PRAVNA OSNOVA

Pravnu osnovu za primjenu statusa ovlaštenog pošiljatelja čine sljedeći propisi: * Uredba Vijeća EEZ-a br. 2913/92 kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice (SL L 302, 19.10.1992.; u daljnjem tekstu: Carinski zakonik ili CZZ) i sve njene izmjene i dopune; * Uredba Komisije EEZ-a br. 2454/93 kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća EEZ-a br. 2913/92 kojom se donosi Carinski kodeks Zajednice (SL L 253, 11.10.1993.; u daljnjem tekstu: Uredba za provedbu Carinskog zakonika - UPCZZ) i sve njene izmjene i dopune; * Zakon o provedbi carinskih propisa EU („Narodne novine“, br. 54/13); * Zakon o trošarinama (“Narodne novine”, br. 22/2013 i 32/13); * Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine”, br. 73/13); * Pravilnik o trošarinama („Narodne novine“, br. 64/2013).        POSEBNOSTI NADZORA NAD ROBOM KOJA SE PRODAJE U IZDVOJENIM PRODAJNIM MJESTIMA CARINSKIH I/ILI TROŠARINSKIH SKLADIŠTA U ZRAČNIM LUKAMA I PRISTANIŠTIMA OTVORENIM ZA MEĐUNARODNI PROMET Izdvojena prodajna mjesta carinskih i/ili trošarinskih skladišta u zračnim lukama i pristaništima otvorenim za međunarodni promet su prodajna mjesta smještena ...