1. PODRUČJE PRIMJENE Ovom uputom propisuje se postupanje u slijedećim slučajevima: • Ako cijena stvarno plaćena ili plativa za robu u sebi ne uključuje i sve troškove propisane člankom 32. Carinskog zakonika Zajednice - Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 2913/92 (u daljnjem tekstu CZZ) iste je potrebno uključiti u carinsku vrijednost. Ovom uputom propisat će se posebnosti vezane uz uključivanje troškova prijevoza, osiguranja, utovara / istovara / pretovara vezanih uz prijevoz. • Ako cijena stvarno plaćena ili plativa za robu u sebi uključuje i troškove propisane člankom 33. Carinskog zakonika Zajednice iste je potrebno isključiti iz carinske vrijednosti. Ovom uputom propisat će se posebnosti vezane uz isključivanje troškova prijevoza i osiguranja nakon mjesta unosa u carinsko područje EU. • Ako više različitih roba dolaze jednim prijevoznim sredstvom i za isto je plaćena jedinstvena cijena za troškove prijevoza – propisuje se razdjela troškova. • Deklariranje troškova u carinskoj deklaraciji i povezivanje polja iste.

 

2. ZAKONSKA OSNOVA  - Uredba Vijeća br. 2913/92 Carinski zakonik Zajednice (CZZ) • članak 32, koji donosi zakonsku osnovu za uključivanje dodatnih troškova u carinsku vrijednost uvezene robe ...