Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13.) i Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13.) propisan je način utvrđivanja porezne osnovice novih i rabljenih motornih vozila. Člankom 2. Pravilnika propisano je da je novo motorno vozilo motorno vozilo koje nije bilo registrirano u evidencijama motornih vozila nadležnog tijela bilo koje države i za koje nije izdana propisana registarska isprava i registarske pločice. Označavanje motornog vozila pokusnim, izvoznim ili prenosivim pločicama ne smatra se registracijom vozila, a u slučajevima proizvođača, trgovaca i trgovaca rabljenim motornim vozilima ne smatra se unosom, uvozom ili nabavom motornog vozila za vlastite potrebe niti nezakonitom uporabom motornog vozila. Člankom 4. stavak 1. točka h) Zakona određeno je da je rabljeno motorno vozilo svako motorno vozilo osim novog motornog vozila. Člankom 11. stavak 1. Zakona propisano je da će u slučajevima iz članka 9. stavka 2. i 3. Zakona (kad porezni obveznik kupi rabljeno motorno vozilo od trgovca rabljenim motornim vozilima u RH, kad porezni obveznik unese ili uveze novo ili rabljeno motorno vozilo na područje Republike Hrvatske ili u slučaju prenamjene motornog vozila u motorno vozilo koje je predmet oporezivanja) carinski ured pregledati ...