Ovu uputu objavila je Porezna uprava   Porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja podataka sukladno izmjenama i dopunama provedbenih propisa koji reguliraju područje gospodarenja posebnim kategorijama otpada, objavljenim u Narodnim novinama broj 86/2013. dana 05.07.2013. godine, i to:
- Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu,
- Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima,
- Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama,
- Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima,
- Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima i
- Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom,
dužni su prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, dostavljati Poreznoj upravi Ministarstva financija i podatke o vrstama i količini proizvoda od kojih potječu posebne kategorije otpada, na obrascima propisanim u dodacima citiranih pravilnika.   NAPOMENA: Porezni obveznici koji su obveznici plaćanja naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada dužni su podatke o vrstama i količini proizvoda od kojih potječu ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.