Ovom Uputom opisuje se način postupanja kada postupak privremenog uvoza završava puštanjem u slobodni promet te kod primjene obračuna duga temeljem djelomičnog oslobođenja od plaćanja uvoznih davanja (Aneksa E). 1. Opće odredbe Propisi kojima je reguliran postupak privremenog uvoza su: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10.10.2013., u daljnjem tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune, (čl. 210. do 225. i 250. do 253.). - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29.12.2015. - u daljnjem tekstu DUCZU) i sve njene izmjene i dopune, (čl. 161. do 183. i 204. do 238.), - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u poledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni i o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl ...