Primili smo upit vlasnice obrta 'A', registriran za obavljanje detektivske djelatnosti, u svezi priznavanja troškova koji nastaju prilikom prikupljanja podataka iz izvora koji želi ostati anoniman ili koji informacije šalje pisanim putem i te informacije naplaćuje u obliku „vrijednosnog pisma“, na koje nastavno odgovaramo. Uvjeti i način obavljanja privatne istražne (detektivske) djelatnosti, prava i obveze privatnih detektiva te nadzor nad primjenom zakona regulirani su Zakonom o privatnim detektivima (Narodne novine br. 24/09.) i Pravilnikom o načinu prikupljanja podataka te sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka (Narodne novine br. 121/11.). Detektivski poslovi smiju se obavljati samo na temelju posebne punomoći stranke s kojom se sklapa pisani ugovor. Način prikupljanja podataka kojim privatni detektiv smije nuditi i davati nagrade za dobivanje podataka i informacija propisan je člankom 3. Pravilnika o načinu prikupljanja podataka te sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka. Člancima 12. i 13. navedenog Pravilnika propisan je način vođenja i korištenja zbirke podataka kojim se traži odgovarajući način zaštite prikupljenih podataka od zlouporabe, gubitka te neovlaštenih promjena te osiguranje u posebnom ormaru sa sigurnosnom, mehaničkom ili numeričkom bravom. Obzirom da je svrha zaštite osobnih podataka zaštita privatnog života ...