PRAVNI OKVIR • Uredba Europske komisije 1889/2005 o kontroli gotovine prilikom ulaska i izlaska s područja Zajednice (Regulation /EC/ No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community) - Uredba je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU (u daljnjem tekstu Uredba); • Zakon o deviznom poslovanju (Narodne novine br. 96/03 - 76/13); • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine br. 87/08, 25/12); • Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (Narodne novine br. 1/09).

 

PODRUČJE PRIMJENE UREDBE Spomenuta Uredba obvezuje putnike što putuju u Europsku uniju ili iz Europske unije, da prilikom svakog svog ulaska ili izlaska s područja Europske unije, prijave carinskoj službi gotovinu koju nose sa sobom i to u iznosu od 10.000,00 eura ili više, odnosno u protuvrijednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja, primjerice čekovima. Sukladno Uredbi nadležnost carinske službe je: • Zaprimiti i provjeriti prijavu gotovine; • Pregledati osobu, njezinu prtljagu i prijevozno sredstvo; • Privremeno oduzeti gotovinu; • Izreći kaznu ...