Porezna uprava Središnji ured dao je u više navrata pisane upute u svezi s priznavanjem izdataka za uplaćene premije osiguranja prema čl. 9., st. 8. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.) te u svezi s utvrđivanjem i oporezivanjem dohotka od osiguranja prema čl. 6., st. 3. Zakona o porezu na dohodak i čl. 46. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01.). Međutim, u praksi se javljaju slučajevi prijevremenog prestanka osiguranja, otkupa police osiguranja te smrti osiguranika a u razdoblju u kojem Porezna uprava još ne raspolaže podacima o eventualno korištenim izdacima po osnovi premija osiguranja za prethodno porezno razdoblje (kalendarska godina). S obzirom da su navedeni podaci nužni osiguravateljima za svrhu pravilnog utvrđivanja dohotka od osiguranja i oporezivanja, dajemo sljedeće upute. Za svrhe iskazivanja i oporezivanja dohotka po osnovi uplaćenih premija osiguranja korisnici osiguranja će se morati javiti osiguravatelju i ispuniti izjavu o korištenju izdatka temeljem police životnog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja. Nakon toga, bit će potrebno zatražiti potvrdu od Porezne uprave o visini korištenih izdataka po osnovi uplaćenih premija osiguranja. Zbog navedenog će nadležne ispostave Porezne uprave izdavati potvrde. Potvrda se izdaje temeljem zahtjeva ...