1. UVODNE ODREDBE
Postupak prodaje robe oduzete ili ustupljene u postupcima koje vodi Ministarstvo financija, Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska uprava), pa tako i trošarinskih proizvoda (alkohola i alkoholnih pića te duhanskih prerađevina), provodi se, ovisno o pravnom statusu robe i mjerodavnosti primjene odgovarajućih propisa u prethodnom postupku u kojemu je roba oduzeta ili ustupljena, sukladno odredbama:
- Pravilnika o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom (Narodne novine br. 78/13.),
- Pravilnika o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske (Narodne novine br. 38/2014.),
- članaka 112. do 120., 124. i 125. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13.,129/13.,11/14. i 70/14.).
Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom primjenjuje se na oduzetu i ustupljenu stranu robu (roba Zajednice), odnosno na robu oduzetu i ustupljenu u postupcima koje Carinska uprava vodi iz nadležnosti primjene carinskih propisa Europske unije i s njima povezanih propisa Republike Hrvatske.
U ovom slučaju ukupna cijena koju kupac plaća ne uključuje trošarinu samo ako tijela nadležna za postupanje s oduzetim i ustupljenim predmetima (relevantna povjerenstva) imaju neposredna i ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.