1. UVOD
Člancima 78. i 80. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) propisano je postupanje vezano uz označavanje duhanskih prerađevina markicama i promet duhanskim prerađevinama, dok su provedbene odredbe utvrđene člankom 65. i 65.a Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13.,129/13.,11/14. i 70/14.).
Imajući u vidu odredbe propisa o trošarinama, ovom Uputom se uređuje postupanje kod označavanja cigara duhanskim markicama Ministarstva financija pri puštanju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske i stavljanju u tuzemni promet radi prodaje krajnjim potrošačima.

 

2. OZNAČAVANJE DUHANSKIM MARKICAMA MINISTARSTVA FINANCIJA
2.1. OPĆENITO
Cigare koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj, unesene iz druge države članice Europske unije ili uvezene moraju u trenutku puštanja u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija (u daljnjem tekstu: duhanskim markicama).
Duhanska markica za označavanje cigara koje se puštaju u potrošnju u Republici Hrvatskoj sadrži:
-slovnu oznaku "CR" (cigare koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj ili unesene iz druge države članice Europske unije) ili slovnu oznaku "U-CR" (cigare ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.