Ova se Uputa primjenjuje pri uvozu određenih proizvoda od željeza, čelika i aluminija iz trećih zemalja koji su predmet različitih mjera zajedničke trgovinske politike, s naglaskom na mjere prethodnog nadzora i zaštitne carine.

1. Zakonske osnove

1.1 Carinsko zakonodavstvo Pravila postupanja koja se primjenjuju pri uvozu robe iz trećih zemalja, uključujući i robe na koju se primjenjuju mjere zajedničke trgovinske politike, uređuju sljedeći carinski propisi: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (Sl. liost L 269/10.10.2013., u daljnjem tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune; - Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/29.12.2015., u daljnjem tekstu: DUCZU) i sve njene izmjene i dopune; - Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/29.12.2015., u daljnjem tekstu: PUCZU) i ...