Ovom uputom dodatno se pojašnjava pojam carinskog statusa robe i sredstva kojima se dokazuje carinski status robe Unije u slučajevima kada je potrebno. Pravila utvrđivanja carinskog statusa i sredstva koja se za to koriste propisana su odredbama: - Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl.list L 269, 10.10.2013. - u daljnjem tekstu: Zakonik ili CZU) i sve njene izmjene i dopune (čl. 5., 134., 153.-157., 201., 203., 246.-249.); - Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343, 29.12.2015. - u daljnjem tekstu: Delegirana uredba ili DUCZU), čl. 119.-133.); - Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343 29.12.2015. - u daljnjem tekstu: Provedbena uredba ili PUCZU (čl. 194.-215.); - Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe ...