1. Opće odredbe Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 22/13. i 32/13.) propisuje u članku 68. stavku 8. mogućnost da registrirani mali proizvođači jakih alkoholnih pića - vlasnici kotla koji ne namjeravaju proizvoditi jaka alkoholna pića trebaju o tome obavijestiti nadležni carinski ured najkasnije do 30. lipnja tekuće godine i zatražiti pečaćenje kotla kako im u sljedećim poreznim razdobljima ne bi nastajala trošarinska obveza. Provedbena odredba o pečaćenju i/ili skidanju pečata propisana je člankom 64. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13.). Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13.) propisuje u članku 8. stavku 6. obvezu plaćanja i iznosa troška pregleda i procjene tržišne cijene rabljenih motornih vozila.

2. Postupak naplate, knjiženja i vođenja evidencije o naplati troška pečaćenja i/ili skidanja pečata s kotla Carinski ured nadležan prema prebivalištu fizičke osobe u Republici Hrvatskoj - malog proizvođača jakih alkoholnih pića - vlasnika kotla nakon zaprimanja pisane obavijesti obveznika kojom se traži pečaćenje i/ili skidanje pečata sa kotla, urudžbira akt u pisarnici i odlaže ga u spis u kojemu se vode sve isprave i izvješća predmetnog obveznika. U slučaju da pisani zahtjev ...