1. PODRUČJE PRIMJENE Ova se uputa primjenjuje u slučaju: – primjene sustava uvoznih cijena za voće i povrće, – primjene jedinične cijene za voće i povrće, – primjene dodatne carine u sektoru šećera, – primjene dodatne carine u sektoru mesa peradi. Dodirna točka svih ovih propisa je procedura vezana uz deklariranje i dokazivanje carinske vrijednosti uvezene robe. Uputa propisuje samo posebnosti u deklariranju carinske vrijednosti u slučaju prethodno nabrojanih mjera i u vezi s tim procedure s nepotpunom deklaracijom, obračunom i zaduživanjem dodatnog jamstva kao i dokazivanjem uvozne cijene.

 

2. ZAKONSKA OSNOVA Temeljni propisi kojima su regulirane prethodno nabrojane mjere su: - Uredba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, i to:   • članak 181. koji donosi zakonsku osnovu za provedbu sustava ulaznih cijena u sektoru voća i povrća te prerađenog voća i povrća,   • članak 182. koji donosi zakonsku osnovu za uvođenje dodatnih carina na poljoprivredne proizvode iz više sektora, - Uredba Komisije (EC) br. 543/2011 kojom su, između ostalog, utvrđena detaljna pravila za provedbu sustava ulaznih cijena u sektoru voća i povrća, - Delegirana uredba Komisije (EU) br ...