Ovom Uputom dodatno se opisuje način postupanja prilikom podnošenja zahtjeva, izdavanje odobrenja i provedbe postupka unutarnje proizvodnje. Temeljna pravila podnošenja zahtjeva i izdavanja odobrenja sadržana su u Uputi Carinske uprave o odobravanju posebnih postupaka br. 33/16, KLASA: 011-02/16-03/33 od 9. svibnja 2016. godine (u daljnjem tekstu: Uputa br. 33/16) - (link). 1. Opće odrebe Propisi kojima je reguliran postupak unutarnje proizvodnje su: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10. listopada 2013., u daljnjem u tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune, (čl. 210. do 225. i 256. do 258.), - Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29. prosinca 2015.- u daljnjem tekstu: DUCZU) i sve njene izmjene i dopune, (čl. 161. do 183. i 240. do 243.), - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni i o ...