Ovom se uputom detaljnije pojašnjavaju pojmovi i opisuju pravila uporabe, podnošenja i obrade deklaracije prije otpreme, uz osobit osvrt na uporabu Izlazne skraćene deklaracije kao deklaracije prije otpreme, te postupanja carinskih ureda vezana za mjere sigurnosti i zaštite do isteka prijelaznog razdoblja odnosno do datuma nadogradnje sustava kontrole izvoza u skladu sa svim zahtjevima Carinskog zakonika Unije.

1. Opće odredbe Obveza i način podnošenja deklaracije prije otpreme utemeljeni su na odredbama: - Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom  zakoniku Unije (Sl. list 269, 10. listopada 2013. - dalje u tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune (članci 263.- 273.); - Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29. prosinca 2015. - dalje u tekstu: DUCZU) i sve njene izmjene i dopune (čl. 244.-249.); - Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni ...