Ovom uputom pojašnjava se provedba pojednostavnjenog provoznog postupka Unije i zajedničkog provoznog postupka uz uporabu statusa ovlaštenog primatelja s naglaskom na uporabu statusa ovlaštenog pošiljatelja u prijelaznom periodu tj. od 01.05.2016. do datuma puštanja u uporabu nadogradnje NCTS sustava u skladu sa svim zahtjevima Carinskog zakonika Unije. Uputa se prema potrebi kombinira s Priručnikom o provozu - DIO VI. Pojednostavnjenja.

1. Opće odredbe Osobama koje žele na odobrenom mjestu primiti robu stavljenu u postupak provoza bez podnošenja robe odredišnom carinskom uredu, može se odobriti status ovlaštenog primatelja. Pravnu podlogu za primjenu statusa ovlaštenog primatelja čine sljedeći propisi: - Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl.list L 269, 1O. listopada 2013.- u daljnjem tekstu: Zakonik) i sve njene izmjene i dopune (čl. 226.- 227., 233.-236); - Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 2446/2015 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29. prosinca 2015.- u daljnjem tekstu: DUCZU) i sve njene izmjene dopune (čl.191 ...