Ovom Uputom pojašnjavaju se formalnosti u vezi provedbe carinskih postupaka pri opskrbi plovila i zrakoplova robom Unije i robom koja nije roba Unije.

1. Opće odredbe Provedba postupaka pri opskrbi plovila i zrakoplova temelje se na sljedećim propisima: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list 269, 10. listopada 2013.- dalje u tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune (članci 263. – 276.); - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list 343/1, 29. prosinca 2015.- dalje u tekstu: DUCZU), članci 244. – 249.; - Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (Sl. list 343/558 29. prosinca 2015.- dalje u tekstu: PUCZU), članci 326. – 344.; - Delegirana uredbe Komisije (EU) br. 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni i o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) ...