1. Područje primjene Primarna metoda utvrđivanja carinske vrijednosti je metoda transakcijske vrijednosti propisana člankom 29. Carinskog zakonika Zajednice (u daljnjem tekstu CZZ) koja se temelji na cijeni stvarno plaćenoj ili plativoj za robu koja se uvozi kojoj se dodaju ili iz koje se isključuju propisani troškovi (čl. 32. i 33. CZZ-a). U situaciji kada u trenutku puštanja robe u slobodan promet nije poznat iznos koji treba dodati/oduzeti od cijene stvarno plaćene ili pletive za trošak/naknadu iz čl. 32. i 33. CZZ-a deklarant može podnjeti deklaraciju na temelju nepotpunih podataka tj. na temelju podataka s kojima deklarant raspolaže u trenutku carinjenja. Obračun uvoznih davanja izvršit će se na temelju tih nepotpunih podataka sukladno čl. 254. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice (u daljnjem tekstu UPCZZ). Carinski ured može zahtijevati od deklaranta polaganje osiguranja u visini razlike između iznosa obračunatog na temelju privremenih podataka i najvećeg mogućeg iznosa davanja koja bi trebalo obračunati za robu ukoliko je isti moguće utvrditi. U propisanom roku deklarant je u obvezi dostaviti isprave/podatke (čl. 256 UPCZZ-a) s time da kod nepotpune deklaracije radi nedostajanja određenih podataka vezanih uz utvrđivanje carinske vrijednosti carinski ured može, ako je to zbog okolnosti ...