Ovom Uputom utvrđuje se postupanje kod deklariranja uvoza i puštanja u slobodni promet oružja i vojne opreme za koje su ostvareni uvjeti za suspenziju uvoznih carina temeljem Uredbe Vijeća br. 150/2003 kojim se utvrđuje uvjete za autonomnu suspenziju uvoznih carina za neke vrste oružja i vojne opreme, koje iz treće države uvoze tijela nadležna za vojnu obranu država članica.

I. Opće odredbe Suspenzija uvoznih carina za neke vrste oružja i vojne opreme temelji se na odredbama: - Uredbe Vijeća br. 150/2003 o suspenziji uvoznih carina za neke vrste oružja i vojne opreme (Sl. list L 025, 30.01.2003. - u daljnjem tekstu: Uredba br. 150/2003); - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10. listopada 2013.- u daljnjem tekst: Zakonik ili CZU) i sve njene izmjene i dopune; - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2446/2015 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343, 29. prosinca 2015.- u daljnjem tekstu: Delegirana uredba ili DUCZU), i sve njene izmjene i dopune; - Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br ...