Uputa br. 22/19 - Uputa o primjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1131 od 2.7.2019. o uspostavi carinskog instrumenta radi provedbe čl. 14. a Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća i čl. 24. a Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta

Ovom Uputom propisuje se način carinskog postupanja prilikom primjene Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1131 od 2. 7. 2019. godine o uspostavi carinskog instumenta radi provedbe članka 14. a Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 24. a Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća. 1. Opće odredbe Postupak je propisan sljedećim propisima: - Uredbom (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije - Uredbom (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije - Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1131 od 2. srpnja 2019. godine o uspostavi carinskog instrumenta radi provedbe članka 14. a Uredbe (EU) 2016/1036 Eurospkog parlamenta i Vijeća i članka 24. a Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća (Sl. list L, 179/12). 2. Predmet primjene Uredbom 2019/1131 propisuje ...