Ovom se Uputom propisuju uvjeti za proširenu primjenu općeg pravila 2 a) Kombinirane nomenklature u slučaju strojeva i opreme koje se uvozi u nesastavljenom ili u rastavljenom stanju, u više pošiljaka kroz određeni vremenski period (u daljnjem tekstu, postupni uvoz). Odredbe ove Upute peimjenjive su na zahtjev primatelja/deklaranta, pri postupnom uvozu strojeva i oprema iz odsjeka XVI i tarifnih brojeva 8608, 8805, 8905 i 8907.

1. Zakonska osnova Pravila postupanja koja se primjenjuju pri uvozu robe iz trećih zemalja, uključujući strojeva i opreme koje se uvozi postupno u nesastavljenom ili u rastavljenom stanju, propisana su sljedećim carinskim propisima: - Uredbom (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9.10.2013. o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269/10.10.2013., u daljnjem tekstu: CZU) i svim njenim izmjenama i dopunama, - Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2446 od 28.7.2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonnika Unije (Sl. list L 343/29.12.2015., u daljnjem tekstu: DUCZU) i svim njenim izmjenama i dopunama, - Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2447 od 24.11.2015. o ...