Ovom se Uputom propisuju uvjeti za primjenu napomene uz poglavlje 98 Kombinirane nomenklature vezano uz pojednostavnjeno razvrstavanje cjelovitih industrijskih postrojenja koje se izvozi u nesastavljenom ili u rastavljenom stanju, u više pošiljaka kroz određeni vremenski period (u daljnjem tekstu, postupni izvoz). Odredbe ove Upute primjenjive su na zahtjev izvoznika.

1. zakonska osnova Pravila postupanja koja se primjenjuju pri izvozu robe iz trećih zemalja, uključujući industrijskih postrojenja koja su predmet ove upute, propisana su sljedećim carinskim propisima: - Uredbom (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9.10.2013. o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269/10.10.2013.; u daljnjem tekstu: CZU) i svim njenim izmjenama i dopunama, - Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2446 od 28.7.2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/29.12.2015., u daljnjem tesktu: DUCZU) i svim njezinim i dopunama, - Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2447 od 24.11.2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (Sl list L 343/29 ...