Ovom Uputom se pojašnjava postupak provedbe carinskog nadzora nad robom koja se prodaje u prodajnim mjestima carinskih i/ili trošarinskih skladišta u zračnim lukama i lukama Unije otvorenim za međunarodni promet.

1. Pravna osnova Pravnu osnovu za poslovanje i nadzor na poslovanjem prodajnih mjesta carinskih i/ili trošarinskih skladišta u zračnim lukama i lukama otvorenim za međunarodni promet čine sljedeći propisi: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10. listopada 2013.- dalje u tekstu: Zakonik ili CZU), - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29. prosinca 2015.- dalje u tekstu: Delegirana uredba ili DUCZU), - Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta  i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/558 29. prosinca 2015.- dalje u tekstu: Provedbena uredba ili PUCZU), - Delegirana uredbe Komisije (EU) br. 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u ...