1. Područje primjene Opći sustav povlastica (Generalized System of Preferences - GSP) je oblik preferencijalnog aranžmana kojim razvijene zemlje svijeta odobravaju preferencijalnu stopu carine zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama. Predmetne preferencijale EU dodjeljuje jednostrano tj. odredbe GSP-a omogućuju preferencijalni carinski status (snižena stopa carine ili nulta carinska stopa) za uvoznu robu podrijetlom iz zemalja korisnica. Europska komisija u Službenom listu EU u seriji L objavljuje popis država korisnica. Status određene države moguće je provjeriti i kroz TARIC bazu podataka. Temeljna GSP shema zajedno sa popisom država korisnica propisana je Uredbom komisije br. 732/2008 od 22.07.2008. i ista je na snazi do 31.12.2013. Nova GSP shema primjenjivat ce se od 01.01.2014. - Uredba 978/2012 (zamjenjuje uredbu 732/2008).

2. Zakonski osnov za primjenu GSP pravila podrijetla propisana su Uredbom Komisije 1063/2010 od 18. studenoga 2010. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba za provedbu carinskog zakonika Zajednice broj 2454/93. Istom se utvrđuju pravila u vezi definicije pojma „proizvoda s podrijetlom“, te postupci i način upravne suradnje u smislu primjene općih carinskih povlastica odobrenih državama u razvoju (članci 66. do 97.w i Prilozi 13.a do 13 ...