Izmjena br. 1 Upute o provedbi mjera carinskog nadzora nad robama unije koje se kreću preko Neumskog koridora (link)

Ovom uputom pojašnjava se uporaba carinskih postupaka i provedba mjera carinskog nadzora i sigurnosno zaštitnih mjera nad robama Unije koje se kreću iz carinskog područja Europske Unije (u daljnjem tekstu - Unija) u carinsko područje Unije preko koridora Neum (neumskog koridora) s osvrtom na primjenu tih  mjera u prijelaznom periodu.

1. Opće odredbe Provedba mjera carinskog nadzora i sigurnosno zaštitnih mjera nad robom Unije koja se kreće od jedne do druge točke u Uniji, preko koridora Neum, propisana je odredbama: - Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10. listopada 2013.- dalje u tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune (čl.134. 139.,158., 233. i 267.); - Delegirane  uredbe  Komisije  (EU)  br.  2015/2446  o  dopuni  Uredbe  (EU)  br.  952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl.list L 343/1, 29. prosinca 2015.- dalje u ...