Uputa 18/13 1. PODRUČJE PRIMJENE Za razliku od preferencijalnih pravila podrijetla čija je svrha primjena preferencijalne stope carine za robu koja zadovoljava pravila stjecanja podrijetla i koju prati pravovaljani dokaz o preferencijalnom podrijetlu robe, nepreferencijalna pravila, kao što i samo ime kaže, ne služe za primjenu preferencijalne stope već predstavljaju "ekonomsku" nacionalnost robe i služe za pravilnu primjenu mjera ekonomske politike kao npr.: - antidampinških i kompenzacijskih carina; - uvoznih i izvoznih kvota za određene države; - embarga i drugih zabrana ili ograničenja kojima su pogođene pojedine države; - izvoznih poticaja u okviru Zajedničke poljoprivredne politike i sl. - za razne druge potrebe kao npr. označavanje "Made in..", javnu nabavu, razna financiranja projekata i sl. Nepreferencijalna pravila podrijetla nisu međunarodno harmonizirana. Između ostalog države uvoznice primjenjuju ih i za primjenu trgovinske politike pri uvozu robe iz određenih zemalja. Kako pravila nisu harmonizirana tako svaka država propisuje svoja vlastita pravila stjecanje nepreferencijalnog podrijetla i uvjete koje moraju biti zadovoljeni da bi se određena mjera trgovinske politike mogla primjenjivati.

2. ZAKONSKA OSNOVA za primjenu nepreferencijalnog podrijetla u EU EU nepreferencijalna pravila podrijetla propisana su: - člancima 22. do 26 ...