1. UVODNE ODREDBE Nastavno na sadržaj Upute za provedbu postupka pri donošenju, izmjenama i dopunama te prestanku važenja  odobrenja iz Zakona o trošarinama te Upute za provedbu postupka pri kretanju trošarinskih proizvoda, ovom Uputom se daju dodatna pojašnjenja vezano uz posebnosti uvjeta i postupka izdavanja odobrenja za registriranog primatelja, a poglavito vezano uz mogućnost da se odobri više mjesta primitka trošarinskih proizvoda. Ogledni primjerak odobrenja za registriranog primatelja nalazi se u Prilogu 1 ove Upute i njezin je sastavni dio.2 2. MJESTO PRIMITKA TROŠARINSKIH PROIZVODA 2.1. OPĆENITO Fizička ili pravna osoba koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine kao registrirani primatelj podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za primanje trošarinskih proizvoda iz druge države članice Europske unije prema članku 40. stavku 2. Zakona o trošarinama (u daljnjem tekstu: Zakon) carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu, odnosno prebivalištu. Pri tome podnositelj zahtjeva može zahtijevati da mu se odobri i više od jednog mjesta primitka trošarinskih proizvoda.   Ako podnositelj zahtjeva za registriranog primatelja traži da mu se odobri mjesto primitka ili više od jednog mjesta primitka trošarinskih proizvoda na ...