Mišljenja.hr

Uputa br. 17/16 - Uputa o provedbi mjera carinskog nadzora u slobodnim zonama

Datum objave: 04.05.2016., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/16-03/17

Ovom se uputom detaljnije pojašnjava provedba mjera carinskog nadzora nad robama koje se unose i iznose u i iz slobodnih zona. 1. Pravna osnova Pravna osnova temelji se na sljedećim propisima: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10. listopada 2013.- dalje u tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune (članci 214, 243.- 249.); - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parla..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati