1.  OPĆE ODREDBE 1.1.  UVODNE ODREDBE Trošarinski proizvodi se mogu kretati:   - u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (engl. Excise Movement and Control System - EMCS; u daljnjem tekstu: EMCS sustav), te   - izvan sustava odgode plaćanja trošarine (kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju). Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine propisano je odredbama:   - članka 7. do 18. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.; u daljnjem tekstu: Zakon),   - članka 2. do 7. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13.,11/14. i 70/14.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju između država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica) propisano je odredbama: – članaka 19. i 20. Zakona, – članaka 9. i 10. Pravilnika. EMCS sustav je računalni sustav elektroničke kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine unutar Europske unije, a koji je u potpunosti zamijenio papirnati sustav 1. siječnja 2012. godine. U Republici Hrvatskoj EMCS sustav se primjenjuje i za kretanje trošarinskih proizvoda ...