Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Uputa br. 13/18 - izmjena br. 1 Upute o obvezi registracije i primjeni EORI sustava

Datum objave: 30.11.2020, Klasa: 011-02/18-03/13, Carinska uprava

Uputa o obvezi registracije i primjeni EORI sustava br.13/18, KLASA: 011-02/18-03/13, URBROJ: 513-02-1232/1-18-1 od 23. studenog 2018. godine, mijenja se na sljedeći način.

1) Dio 1. Pravna osnova - Točka 7. mijenja se i glasi: "- Pravilnik o EORI broju (Narodne novine br. 104/17 i 130/20; u daljnjem tekstu: Pravilnik)." 2) Dio 3. Obveza registriranja u EORI sustav - U stavku 1, točki 3. briše se riječ "poslovni" u izrazu "poslovni nastan". - Stavak 2. mijenja se i glasi: "- Te osobe mogu biti: . Fizičke osobe: - fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, - inozemni trgovac pojedinac.

2. Pravne osobe: - trgovačka društva (društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo, gospodarsko interesno udruženje, javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarska interesna udruženja), - udruge registrirane u Registar udruga, - ostale pravne osobe upisane u Sudskom registru (ustanove, zadruge), - podružnice inozemnih trgovačkih društava, - državna tijela, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga javnopravna tijela.

3. Udruženja osoba kojima je priznata sposobnost za obavljanje pravnih radnji, ali ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice