Ovom Uputom se detaljnije pojašnjavaju pojmovi i opisuju pravila uporabe, podnošenja i obrade ulazne skraćene deklaracije (u daljnjem tekstu: USD) u Republici Hrvatskoj te postupanja carinskih ureda vezana za mjere sigurnosti i zaštite.

1. Opće odredbe Obveza i način podnošenja ulazne skraćene deklaracije temelje se na odredbama: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10. listopada  2013.- u daljnjem  tekst: Zakonik ili CZU) i sve njene izmjene i dopune (članci 127. do 132.); - Delegirana uredba Komisije (EU)  br. 2446/2015 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343, 29. prosinca 2015.- u daljnjem tekstu: Delegirana uredba ili DUCZU), i sve njene izmjene i dopune (članci 104. do 113.); - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni i o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2446/2015 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 ...