1. Opće odredbe Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.; u daljnjem tekstu: Zakon) svojom posljednjom izmjenom koja je stupila na snagu 26.09.2015. godine, uz ostalo, uvodi nove institute u trošarinskom poslovanju što podrazumijeva ishođenje novih odobrenja u odnosu na dosada postojeća statusna odobrenja (trošarinsko odobrenje, odobrenje za registriranog primatelja, odobrenje za povremeno registriranog primatelja, odobrenje za registriranog pošiljatelja, odobrenje za poreznog zastupnika za prodaju na daljinu, odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda), i to: - odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare, - odobrenje za poslovanje s duhanskom sirovinom, - odobrenje za poslovanje s energentima iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 te proizvodima iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje. Provedbenim odredbama Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 131/15.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji je stupio na snagu 10.12.2015. godine uređeno je, uz ostalo, postupanje pri donošenju, izmjenama te prestanku važenja odobrenja, odnosno ovlaštenja za rad predviđenih Zakonom. Imajući u vidu novele trošarinskih propisa te radi preglednosti postupanja u odnosu na donošenje svih ...