1. Osnovne odredbe Privremeni uvoz i izvoz ambalaže propisan je Aneksom B.3. Konvencije o privremenom uvozu (Narodne novine - Međunarodni ugovori br. 16/98., 1/03., 8/03. - u daljnjem tekstu: Konvencija) i Uredbe Komisije EEZ-a br. 2454/93., kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća EEz-a br. 2913/92., (Sl. list 253, 11.10.1993. - u daljnjem tekstu Uredba za provedbu Carinskog zakonika - UPCZZ) i sve njene izmjene i dopune (članci 226., 229., 571 UPCZZ). Ambalažom se, sukladno čl.1. toč. b) Aneksa B.3. Konvencije o privremenom uvozu, smatraju svi predmeti i materijali što ih se rabi ili može rabiti, u onom obliku u kojem su privremeno uvezeni za pakiranje, zaštitu, spremanje ili razdvajanje robe, s izuzetkom materijala za pakiranje kao što su slama, papir, staklena vuna, piljevina i sl. Ambalaža, u smislu ove Upute, je ambalaža označena trajnim oznakama i namijenjena višekratnoj uporabi. Pojam ambalaže ne uključuje kontejnere koji su odgovarajuće regulirani Aneksom B.3. Konvencije i čl. 557. UPCZZ. Odredbe ove Upute odgovarajuće se primjenjuju i za postupak privremenog izvoza domaće ambalaže i paleta. 2. Postupak privremenog uvoza/izvoza ambalaže Postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobođenje od plaćanja carine i ...