Mišljenja.hr

Uputa 4/15. Uputa o provedbi postupka potrage i zaključenja postupka provoza

Datum objave: 19.03.2015., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/15-03/4

Vidjeti novu Uputu (link) 1.  OPĆE ODREDBE Postupanje s nezaključenim provoznim deklaracijama u NCTS sustavu temelji se na odredbama:   - Uredbe Vijeća EEZ-a br. 2913/92, kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice (Sl. list 302, 19.10.1992. - u daljnjem tekstu CZZ) i sve njene izmjene i dopune     (čl. 202.-204., 215.,218.);   - Uredbe Komisije EEZ-a br. 2454/93, kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća EEZ-a br. 2913/92, (Sl. list 253, 11.10.199..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati