Pitate za zakonsku mogućnost korištenja plinskog ulja obojanog crvenom bojom ("lož ulje") za namjene pogona motora stacionarnog ventilatora koji se koristi za hlađenje prostorije. Člankom 83. st. 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) energentima se u smislu Zakona smatraju između ostaloga i proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2701, 2702 i 2704 do 2715, a stavkom 8. istog članka propisano je da se trošarina plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje i električnu energiju, osim ako Zakonom nije drugačije propisano. Člankom 84. st. 3. t. 2.2. Zakona propisana je visina trošarine za plinsko ulje iz tarifnih oznaka KN 2710 19 41 do 2710 10 49 za namjene grijanja ("lož ulje"), a čl. 87. st. 1. Zakona propisuje da se plinska ulja obuhvaćena tarifnim oznakama 2710 19 41, 2710 19 45 i 2710 19 49 koja se koriste kao gorivo za namjenu grijanja prije isporuke iz trošarinskog skladišta moraju biti označena propisanim indikatorom i obojena crvenom bojom. Sukladno čl. 88. st. 1. Zakona označena plinska ulja iz čl. 87. Zakona mogu se koristiti i prodavati isključivo ...