Pitate možete li kao hrvatska državljanka koristiti u Republici Hrvatskoj vozilo u vlasništvu Vašeg supruga (također hrvatskog državljanina), registrirano  u drugoj državi članici Europske unije u kojoj oboje imate regulirano uobičajeno boravište (zbog profesionalnih i osobnih razloga). Prema čl. 8. st. 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.), smatra se da fizička osoba ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ako na području Republike Hrvatske stvarno boravi više od 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza ili u slučaju kada poslovne veze ne postoje, ako postoje osobne veze koje ukazuju na blisku povezanost između osobe i mjesta u kojem prebiva na području Republike Hrvatske. Nadalje, st. 4. istog članka, smatra se da fizička osoba koja je poslovno vezana za mjesto različito od onoga za koje je osobno vezana i koja stoga boravi na području Republike Hrvatske i području druge države članice Europske unije ima prebivalište u onoj državi na čijem se području nalazi mjesto za koje je osobno vezana, uz uvjet da tamo redovito odlazi. Uvjet redovitog odlaska, međutim, ne mora biti ispunjen ako fizička osoba boravi na području Republike ...