Korisnici prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom propisani člankom 92. stavkom 1. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13. do 81/13.) i člankom 10. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 149/09. do 148/13.) za namjene u poljoprivredi su korisnici izravnih plaćanja u poljoprivredi.   Prema Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi (Narodne novine br. 156/13.) kartica „Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo“ je kartica koju, na zahtjev korisnika, izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.   Način korištenja kartice goriva i kupnja goriva propisan je propisima o trošarinama te Općim uvjetima za korištenje kartice „Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo“. U njima je propisano da karticu goriva može koristiti samo osoba kojoj je dodijeljeno pravo korištenja plinskog ulja obojanog plavom bojom i na koju glasi kartica goriva.   Uvažavajući specifične situacije i moguće slučajeve u poljoprivredi kada osoba na koju glasi kartica goriva nije u mogućnosti koristiti karticu goriva i fizički prisustvovati kupovini plinskog ulja obojanog plavom bojom, u ovom informativnom dokumentu upućujemo na iznimne slučajeve mogućeg ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.