Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Porezni obveznici fizičke osobe koji obavljaju samostalnu djelatnost kao drugu djelatnost (obavljanje obrta i/ili samostalne djelatnosti, odnosno poljoprivredne djelatnosti) uz radni odnos temeljem ugovora o radu obvezni su uplaćivati obvezne doprinose na utvrđenu osnovicu godišnjeg dohotka ili dobiti. Osnovica je razlika prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka, ali najviše do visine propisane godišnje osnovice (ako su djelatnost obavljali cijele godine, za 2015. najviše do osnovice u iznosu 61.955,40 kn). Dakle, ove obvezne doprinose uplaćuju obveznici poreza na dohodak i obveznici poreza na dobit kojima je samostalna djelatnost obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede druga djelatnost (ako obavljaju navedenu djelatnost uz radni odnos). Ako drugu djelatnost obavljaju umirovljenici, isti su oslobođeni doprinosa na dohodak odnosno dobit. Obvezni doprinosi se uplaćuju na sljedeće račune: 1. Doprinos za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti (15% ili 20%):
HR1210010051863000160 – Državni proračun RH, a u pozivu na broj navode  se oznake:
HR68 8320 – OIB. 2. Doprinos za mirovinsko osiguranje individualne kapitalizirane štednje (5%):
HR7610010051700036001 &ndash ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.