Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02.) propisao je poduzetničku plaću kao osnovicu za plaćanje obveznih doprinosa za osiguranike s osnove obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja te djelatnosti poljoprivrede i šumarstva koji od obavljanja tih djelatnosti plaćaju porez na dobit umjesto poreza na dohodak te za trgovca pojedinca. Ovi osiguranici - obveznici plaćanja doprinosa plaćaju obvezne doprinose u korist računa 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske uz primjenu sljedećih brojčanih oznaka vrste doprinosa. 1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti - 8117 Doprinos za mirovinsko osiguranje s osnova rada za poslodavca fizičku osobu Obveznici plaćanja upisuju u "pozivu na broj odobrenje" na nalogu, u pretpolje model "22", a u polje podatak prvi - brojčane oznaku vrste doprinosa 8117 (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), podatak drugi -jedinstveni matični broj građana (13 znamenaka) te podatak treći - oznaku identifikatora obrasca R-S (tri znamenke). 2. Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje - 8478 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje osoba koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost Obveznici plaćanja upisuju u "pozivu na broj odobrenje" na nalogu, u pretpolje model "22", a u polje podatak prvi - brojčane oznaku vrste doprinosa 8478 ...