Porezna uprava objavila je obavijest za poreznim obveznicima kod kojih je dug na porezu na promet nekretnina obuhvaćen posebnim mjerama naplate (upravni ugovor, reprogram).
U obavijesti se navodi da je Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 115/16.) koji je stupio na snagu 01.01.2017. propisano da prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi.
Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini (Narodne novine br. 118/16.), u okviru računa gradskih/općinskih proračuna, otvorena je nova brojčana oznaka vrste prihoda – 1783 – porez na promet nekretnina  na koju se od 01.01.2017. uplaćuju obveze  po toj osnovi.
 
Slijedom navedenog  porezni obveznici kod kojih je dug na porezu na promet nekretnina obuhvaćen posebnim mjerama naplate, prilikom uplate dospjelih obveza,  od 01.01.2017. godine  naloge  za uplatu popunjavaju na sljedeći način: Primatelj: Porez na promet nekretnina – grad/općina na čijem području se nalazi nekretnina IBAN primatelja:  Pripadajući račun proračuna grada/općine (račun vrste '18') na čijem području se nalazi nekretnina Model:  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.