Porezna uprava objavila je 4. srpnja 2013. uputu vezano uz obveze poslodavaca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u državama članicama EU koji u tim državama članicama ili u Republici Hrvatskoj zapošljavaju osobe prema kojima se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske. Ta se uputa može vidjeti klikom miša ovdje.   U navedenoj uputi objavljen je i račun za uplatu doprinosa.
Kako je na objavljeni račun moguće obavljati samo uplate u stranim valutama iz inozemstva Porezna uprava je objavila nadopunjenu uputu koja sadrži instrukciju za uplatu doprinosa kako iz inozemstva tako i tuzemstva. Tu nadopunjenu uputu prenosimo u nastavku:     NOVOSTI U SUSTAVU SOCIJALNOG OSIGURANJA NAKON ULASKA U EU (nadopunjena objava 1. listopada 2013.)   Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska, između ostaloga, dužna je izravno primjenjivati Uredbu o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Uredba EZ 883/2004) te Uredbu o utvrđivanju postupka provedbe navedene Uredbe (Uredba EZ 987/2009).
Sukladno navedenim Uredbama od 1. srpnja 2013. godine promjene su slijedeće:   1. NOVOSTI VEZANE UZ PUT U INOZEMSTVO U ZEMLJE EU
Poslodavci odnosno isplatitelji drugog dohotka ili samostalni ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.