Društvo "A" uplatilo je zadnju ratu za dopunsko zdravstveno osiguranje radnika u siječnju 2007. godine, te je došlo do razlika između potvrda o uplaćenim premijama za dopunsko zdravstveno osiguranje i IP obrazaca radnika društva za 2006. godinu. Mišljenja smo da se u navedenom slučaju poreznim obveznicima, pri obradi njihovih godišnjih prijava poreza na dohodak za 2006. godinu, mogu priznati, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), izdaci po osnovi premija za dopunsko zdravstveno osiguranje koje je uplaćeno u siječnju 2007. godine, ako svojim godišnjim prijavama, uz potvrdu osiguravatelja, prilože i dokaz o uplati istih.

...