U povodu vašeg upita u vezi s postavljanjem automata za zabavne igre u lunapark te podizanja mjesečnih nadzornih markica, u nastavku vam dajemo sljedeći odgovor. Odredbama članka 27. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 73/08. i 26/07.) propisano je da je porezni obveznik dužan prije stavljanja u uporabu automata za zabavne igre nadležnom poreznom tijelu prema mjestu uporabe automata mjesečno podnositi zahtjev za izdavanje nadzorne naljepnice (markice) za označavanje automata. Odredbama članka 3. stavka 1. i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju zabavnih igara (Narodne novine br. 86/01. i 3/02.) propisano je da postavljanje automata za zabavne igre odobrava područni ured Porezne uprave - izdavanjem nadzorne naljepnice (markice), te da u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima mogu biti postavljeni samo oni automati za zabavne igre na kojima je na vidnom mjestu istaknuta mjesečna nadzorna naljepnica (markica) s propisanim podacima. S obzirom da mjesečnu nadzornu naljepnicu (markicu) za označavanje automata za zabavne igre izdaje nadležan područni ured Porezne uprave prema mjestu gdje se automat za zabavne igre stavlja u uporabu, obavještavamo vas da ste se radi ...