Vezano uz postavljeni upit o saznanju osobnoga identifikacijskog broja za kćerku, sina i suprugu, u nastavku odgovaramo. Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08.), obveznici osobnog identifikacijskog broja (u nastavku: OIB), kojima se OIB određuje i dodjeljuje, jesu: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Prema podacima koje ste nam dostavili vidljivo je da osobe imaju dodijeljen osobni identifikacijski broj. Kako bi saznali podatke o osobnom identifikacijskom broju obveznicima broja ponuđene su tri usluge:  1. poslati sms poruku na 61642(61OIB) u kojoj ćete upisati matični broj građana ili matični broj (MB)  2. postaviti upit putem web aplikacije na stranici www.oib.hr, kad otvorite navedenu stranicu na lijevoj strani ekrana kliknite na link "Saznajte svoj OIB putem weba", otvoriti će se prozor "Uvid u podatke o Osobnom identifikacijskom broju", te se tu unose sljedeći podaci: MBG, prezime, ime ili broj osobne iskaznice, također je potrebno prepisati tekst koji se nudi, zatim kliknuti na ikonu "Traži", nakon čega se otvara nova stranica na kojoj je prikazan ...